Poskytujeme komplexné služby

 • kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností,
 • vypracovanie Rezervačných, Kúpnych alebo Nájomných zmlúv, Zmluvy o budúcej zmluve,
 • vypracovanie Návrhov na vklad vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností,
 • zloženie kúpnej ceny do Notárskej úschovy,
 • vybavenie Hypotekárnych úverov a ich čerpanie, ako aj čerpanie peňažných prostriedkov zo Stavebného sporenia, ak to bude pri kúpe nehnuteľností potrebné,
 • poistenie nehnuteľností, ktoré je potrebné najmä pri čerpaní Hypotekárnych úverov,
 • prepis energií (vodomerov, plynu, elektriky, meračov na radiátoroch) u sieťových odvetví a u správcu bytového domu, nemusíte nikam chodiť pretože všetko vybavíme za Vás,
 • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľností (ak vlastníte napr. pozemok a chýbajú Vám k úplnému vlastníctvu nejaké podiely, po vlastníkoch, ktorý sú nebohý a je nevyhnutné tieto podiely dodatočne predediť,
 • dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva,
 • akceptovanie predkupného práva z titulu podielového spoluvlastníctva,
 • zabezpečíme pre Vás vypracovanie Znaleckých posudkov, Geometrických plánov, snímky z katastrálnej mapy, Listy vlastníctva a iné,
 • pre klientov evidovaných v našej databáze aktívne vyhľadávame nehnuteľnosti, ktoré majú záujem kúpiť, alebo si ich prenajať /sekcia "Aktuálne hľadáme pre klientov"/.